Friday, August 12, 2011

Casey O'Connell

I have to admit – I know not so much about art. However, I had a crush on a young artist Casey O'Connell. She is absolutely wonderful and has signature style. By the way, all her works are of personal experiences. I really love her paintings filled with joyful spirit, energy, passion, emotions, and romantics. Something between daily reality and a life of dreams. Bold lines, contrast colors intertwine with subtle air of softness and femininity, love and lust - with purity and innocence.

Turiu prisipažinti - nelabai ką išmanau apie meną. Tačiau jauna menininkė Keisi Okonel mane sužavėjo. Ji neabejotinai nuostabi ir turi savo stilių. Beje, visi Keisi darbai įkvėpti asmeninės patirties. Man labai patinka jos paveikslai - pilni džiugios dvasios, energijos, aistros, emocijų, romantikos. Kažkas tarp kasdieninės realybės ir svajonių pasaulio. Ryškios linijos, kontrastingos spalvos persipina su subtiliu švelnumu ir moteriškumu, meilė ir geismas - su tyrumu ir nekaltumu.

All In


Oh Captain, My Captain

Deep Down


Paper Cuts and Bubble Wrap


The Things We Carry

Sorry Roger... You Are Tiger Now

No comments:

Post a Comment