Thursday, July 28, 2011

The Sartorialist

Scott Schuman is fashion hunter, street photojournalist, pioneer of fashion photography blogs and a founder of hugely successful blog The Sartorialist. He is taking pictures of people in the street of New York, Milan, Paris, London and other cities. They are random women on bicycles, men crossing the street, children playing in a park. Schuman focuses on the style of well dressed people and shows in his photos that even fat bald guy can look dashing with right suit and tie. Schuman is making documentary on street photography where the style and culture meets.

Skotas Šumanas mados medžiotojas, gatvės fotožurnalistas, mados fotografijos tinklaraščių pionierius ir baisiai sėkmingo tinklaraščio The Sartorialist įkūrėjas. Jis fotografuoja žmones Niujorko, Milano, Paryžiaus, Londono ir kitų miestų gatvėse. Tai atsitiktinės moterys ant dviračių, vyrai einantys per gatvę, vaikai žaidžiantys parke. Šumanas fokusuojasi į gražiai apsirengusių žmonių stilių ir savo nuotraukose parodo, kad net plikas storas vyrukas su tinkamu kostiumu ir kaklairaiščiu gali atrodyti šauniai. Šumanas daro gatvės fotografijos dokumentiką, kur susipina stilius ir kultūra.

Tuesday, July 26, 2011

The Beginning

Welcome to Summer Lagoon - my small new word, where the weather is good, sun in shining and everything is just fine! After several years of being blog addicted, I'm really excited finally to start a blog about things I love.

Sveiki atvykę į Vasaros Lagūną - mano mažą naują pasaulį, kur geras oras, šviečia saulė ir viskas yra tiesiog puiku! Po kelerių metų priklausomybės nuo blogų, aš labai džiaugiuosi pagaliau pradėjusi savo blogą apie dalykus, kurie man patinka.