Friday, August 12, 2011

Casey O'Connell

I have to admit – I know not so much about art. However, I had a crush on a young artist Casey O'Connell. She is absolutely wonderful and has signature style. By the way, all her works are of personal experiences. I really love her paintings filled with joyful spirit, energy, passion, emotions, and romantics. Something between daily reality and a life of dreams. Bold lines, contrast colors intertwine with subtle air of softness and femininity, love and lust - with purity and innocence.

Turiu prisipažinti - nelabai ką išmanau apie meną. Tačiau jauna menininkė Keisi Okonel mane sužavėjo. Ji neabejotinai nuostabi ir turi savo stilių. Beje, visi Keisi darbai įkvėpti asmeninės patirties. Man labai patinka jos paveikslai - pilni džiugios dvasios, energijos, aistros, emocijų, romantikos. Kažkas tarp kasdieninės realybės ir svajonių pasaulio. Ryškios linijos, kontrastingos spalvos persipina su subtiliu švelnumu ir moteriškumu, meilė ir geismas - su tyrumu ir nekaltumu.

All In


Oh Captain, My Captain

Deep Down


Paper Cuts and Bubble Wrap


The Things We Carry

Sorry Roger... You Are Tiger Now

Tuesday, August 2, 2011

Punk Heroin Chic

This time pop culture phenomenon, known as Paris Hilton, steps up of pink Barbie look. I really like unrecognizable Paris Hilton makeover. Feels very kind of 80's punk heroin chic.

Šįkart pop kultūros fenomenas, žinomas kaip Paris Hilton, atsisako rožinės Barbės įvaizdžio. Man labai patiko neatpažystamai pasikeitusi Paris Hilton ir jaučiama 80-ųjų pankiška heroininė elegancija.(photos V magazine)