Saturday, December 10, 2011

Angelina for Marie Claire

I'm not a big fan of Angelina Jolie beauty, but those pics of Marie Claire magazine are stunning. Angie looks simple, natural and gorgeous.

Thursday, December 1, 2011

Exquisite look

Such an exquisite look! I like everything in this look: lipstick color, outfit, hair, accessories. 


Saturday, October 15, 2011

Long Lasting Manicure

I read and heard a lot about new discovery - UV nail polish which can last up to 3 weeks! Isn't this miracle, if you know that usually nail polish starts to chip several days later on even at the same day?

Daug skaičiau ir girdėjau apie naują atradimą - UV nagų laką, kuris išlieka net iki 3 savaičių! Ar gi ne stebuklas, žinant, kad nagų lakas pradeda luptis po kelių ar net tą pačią dieną?

I was very excited to try this miracle on myself and here comes the result. My French manicure last 2,5 weeks without any chip.

Aš susigundžiau išbandyti šį stebuklą ir pristatau rezultatą. Mano prancūziškas lakavimas išsilaikė visas 2,5 savaitės ir nė truputėlio nenusilupo.

First day/Pirma diena:

After 2,5 weeks/Po 2,5 savaitės:

Wednesday, September 14, 2011

The Big Five

One of my very favorite photo. Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Tatjana Patitz, Christy Turlington, Naomi Campbell by Herb Ritts, 1989. Well, no more words to say.

Monday, September 5, 2011

Ombré hair

I always like when fashion looks a little bit lazy. That's why I really like this year hit - ombré hair color. It looks like hair grown out or they were lighten by sun. Natural and edgy style for beginning of the fall. Looks like you just came back from summer vacation.

Man visada patiko mada, kuri atrodo truputį netvarkingai. Todėl man labai patinka šių metų hitas - ombré plaukų spalva. Atrodo, kad plaukai nuaugo savaime ar buvo nublukinti saulės. Natūralus ir atsainokas įvaizdis rudens pradžiais. Tarsi ką tik grįžus iš vasaros atostogų.

Whitney Port

Camila Alves

Drew Barrymore

Isabel Lucas

Hilary Duff

Emily Blunt

Lily Aldridge

Lauren Conrad

Sarah Jessica Parker

Rachel Bilson

Lady GaGa

Friday, August 12, 2011

Casey O'Connell

I have to admit – I know not so much about art. However, I had a crush on a young artist Casey O'Connell. She is absolutely wonderful and has signature style. By the way, all her works are of personal experiences. I really love her paintings filled with joyful spirit, energy, passion, emotions, and romantics. Something between daily reality and a life of dreams. Bold lines, contrast colors intertwine with subtle air of softness and femininity, love and lust - with purity and innocence.

Turiu prisipažinti - nelabai ką išmanau apie meną. Tačiau jauna menininkė Keisi Okonel mane sužavėjo. Ji neabejotinai nuostabi ir turi savo stilių. Beje, visi Keisi darbai įkvėpti asmeninės patirties. Man labai patinka jos paveikslai - pilni džiugios dvasios, energijos, aistros, emocijų, romantikos. Kažkas tarp kasdieninės realybės ir svajonių pasaulio. Ryškios linijos, kontrastingos spalvos persipina su subtiliu švelnumu ir moteriškumu, meilė ir geismas - su tyrumu ir nekaltumu.

All In


Oh Captain, My Captain

Deep Down


Paper Cuts and Bubble Wrap


The Things We Carry

Sorry Roger... You Are Tiger Now

Tuesday, August 2, 2011

Punk Heroin Chic

This time pop culture phenomenon, known as Paris Hilton, steps up of pink Barbie look. I really like unrecognizable Paris Hilton makeover. Feels very kind of 80's punk heroin chic.

Šįkart pop kultūros fenomenas, žinomas kaip Paris Hilton, atsisako rožinės Barbės įvaizdžio. Man labai patiko neatpažystamai pasikeitusi Paris Hilton ir jaučiama 80-ųjų pankiška heroininė elegancija.(photos V magazine)

Thursday, July 28, 2011

The Sartorialist

Scott Schuman is fashion hunter, street photojournalist, pioneer of fashion photography blogs and a founder of hugely successful blog The Sartorialist. He is taking pictures of people in the street of New York, Milan, Paris, London and other cities. They are random women on bicycles, men crossing the street, children playing in a park. Schuman focuses on the style of well dressed people and shows in his photos that even fat bald guy can look dashing with right suit and tie. Schuman is making documentary on street photography where the style and culture meets.

Skotas Šumanas mados medžiotojas, gatvės fotožurnalistas, mados fotografijos tinklaraščių pionierius ir baisiai sėkmingo tinklaraščio The Sartorialist įkūrėjas. Jis fotografuoja žmones Niujorko, Milano, Paryžiaus, Londono ir kitų miestų gatvėse. Tai atsitiktinės moterys ant dviračių, vyrai einantys per gatvę, vaikai žaidžiantys parke. Šumanas fokusuojasi į gražiai apsirengusių žmonių stilių ir savo nuotraukose parodo, kad net plikas storas vyrukas su tinkamu kostiumu ir kaklairaiščiu gali atrodyti šauniai. Šumanas daro gatvės fotografijos dokumentiką, kur susipina stilius ir kultūra.

Tuesday, July 26, 2011

The Beginning

Welcome to Summer Lagoon - my small new word, where the weather is good, sun in shining and everything is just fine! After several years of being blog addicted, I'm really excited finally to start a blog about things I love.

Sveiki atvykę į Vasaros Lagūną - mano mažą naują pasaulį, kur geras oras, šviečia saulė ir viskas yra tiesiog puiku! Po kelerių metų priklausomybės nuo blogų, aš labai džiaugiuosi pagaliau pradėjusi savo blogą apie dalykus, kurie man patinka.